STAVANIE MÁJA 2019

Tradičné stavanie mája v Gajaroch 30. apríla 2019 za doprovodu

hudby a tanečníkov FS Slnečnica-Sunečník.

 

Stavanie mája v Gajaroch

ZA KRAJŠIE GAJARY  -  9. marec 2019

Aktivisti " ZA KRAJŠIE GAJARY " zorganizovali už druhý krát brigádnu akciu
na vyčistenie priestoru okolo Špeku a lesíka smerom k Židovskému cintorínu.
Zišla sa tu viac ako stovka nadšencov prírody, ktorí čistili lúky a lesy od
vecí, ktoré tam v žiadnom prípade nepatria. Pneumatiky, plástové flaše, vedrá,
tašky, zvyšky starého nábytku, molitan, polystyrén, lieky.....
Je to veľká nezodpovednosť niektorých našich spoluobčanov a my ich budeme
postupne odhalovať. Povedala nazlostená mladá žena.
Verím však, že do takto vyčisteného prostredia im už svedomie nedovolí tam
niečo zahodiť. / tentokrát už s úsmevom tá istá mladá žena /
Vydarená akcia a všetkým patrí veľká vďaka za vykonanú prácu.
db
Link na video z akcie :   www.youtube.com/watch?v=evqhZ2zIDU8
 
                     alebo   :   www.youtube.com/results?search_query=dusbo60
 

Čistenie lesíka a priestoru Levárskej cesty - 23. február 2019

Komisia pre životné prostredie pri Obecnom zastupiteľstve v Gajaroch a komunita Za krajšie Gajary, zorganizovali predjarnú akciu
zameranú na čistenie prírody v okolí obce. Milým prekvapením pre organizátorov bola určite pomerne veľká účasť na akcii a koľko ľudí sa  nadchlo myšlienkou skrášliť a upratať si svoje okolie v sobotu a dobrovoľne.  Dve a pól hodiny usilovného čistenia lesa a pri ceste                  ( cca 50 ľudí ) "vyprodukovalo" desiatky nahromadených kôp a desiatky plných vriec odpadových materiálov . Jednoducho chlapi, ktorí odvážali nazbieraný materiál nestačili ho odvážať do zberného dvora vzdialeného iba  100 - 300 m. A to je paradox. Viacerí aktéri akcie nevedeli v daný moment posúdiť, či je to chvála ich usilovnosti, alebo smutný fakt dokazujúci ľahostajnosť a nezodpovednosť niektorých ľudí - Gajaranov voči prírode ...
GAJARANIA PREBUĎME SA !!!
Ak všetci zabudneme na úctu a lásku k prírode, ak ju prestaneme chrániť, čo ostane našim deťom a vnúčatám ? Čo im odovzdáme? Budúcim generáciám by sme mali zanechať aspoň toľko príležitostí, aby v prírode nachádzali tiež krásu, pokoj, harmóniu a radosť, akú sme zažívali my.
Foto z akcie nad článkom :
 

Otvorenie pumptrackovej cyklodráhy, otvorenie časti novej cesty k prístavisku  - Gajary 28. apríl 2018

28. apríl 2018 bol pre obyvateľov Gajár a zvlášť pre cyklistickú verejnosť veľmi   významný deň. Za prítomnosti hostí BSK na čele so županom Jurajom Drobom a našim starostom Petrom Tydlitátom bol slávnostne otvorený pumtrackový areál. Nadšenci cyklistiky v Gajaroch ho vybudovali v rekordnom krátkom čase za 5 pracovných dní. Významnú úlohu tu zohrala spolupráca cykloklubu s Obecným úradom. Patrí veľká vďaka všetkým , ktorí sa na diele podielali.  Treba osobitne vyzdvihnúť a poďakovať sa za prácu, iniciatívu a za podiel na organizačno-technickom zabezpečení projektu, p. Petrovi Tydlitátovi a Dušanovi Bogdalíkovi.

Link na video výstavby cyklodráhy: 

www.youtube.com/watch?v=JIzbv-47D7U

 

Prvý zlet Sokolskej únie Slovenska  -  GAJARY 1. - 2. júl 2017 

Nedeľa 2. 7. 2017   -  futbalový štadión v Gajaroch bol svedkom nádherného stretnutia členov Sokolskej únie Slovenska a Českej Sokolskej obce.Pútavý sprievod cez dedinu smeroval na štadión, kde po príchode boli účastníci privítaní srdečným potleskom, ktorý sa im dostal od stoviek divákov. Po úvodnom prejave starostky Českej obce sokolskej a starostky Celosvetového zväzu sokolstva ing. Hany Moučkovej, privítal cvičencov hostí aj divákov starosta obce Gajary ing. Peter Tydlitát.Prvý sokolský zlet otvoril starosta Sokolskej únie Slovenska ing. Vladimír Holčík. Na ploche štadióna sa postupne predstavili cvičenci zo Slovenska a Čiech. V skladbách boli zastúpené všetky generácie. Od 5 do 92 rokov. Najstarší z cvičencov 92 ročný, bol z TJ Sokol Veselí nad Moravou v skladbe " Ta naše písnička Česká " Vďaka patrí členom TJ Sokol Gajary, Bratislavskej sokolskej župe T.G.Masaryka a Obecnému úradu v Gajaroch za úspešné spoluorganizovanie  celej akcie. Celé podujatie s prehľadom moderovala Miška Adamovičová. Bolo to nádherné nedeľné popoľudnie, ktoré zostane dlho v pamäti tých, ktorí mali to šťastie byť pri tom. Je možnosť pozrieť záznamy z vystúpení . Sú v troch vídeách.

Link 1  - Otvárací ceremoniál :

             www.youtube.com/watch?v=-KATCzA0i3E

Link 2  - Mažoretky ELLA, Olympia Prievidza, Deti z Gajár,Malaciek,Skalice a                             Jakubova,Česká obec Sokolská

             www.youtube.com/watch?v=Tfk6R_Lhf9M

Link 3   - Cvičenci z 32 žúp Českého Sokola, seniori TJ Sokol Veselí nad Moravou,                         240 cvičeniek zo Sokolskej únie Slovenska so skladbou "SPOLU"  

             www.youtube.com/watch?v=0dd0ZwZi1WY

Generálka a súťaže

GAJARSKÝ FIČÁK  2016 - 2.ročník

17. septembra 2016 bolo v Gajaroch rušno. Stretnutie majiteľov historických vozidiel

s názvom "Gajarský fičák" spolu s Gajarským jarmokom a výstavou ovocia a zeleniny

prilákali pred spoločenský dom stovky Gajaranov i ľudí z blízkeho okolia.

V poradí 2. ročník "fičáku" zorganizoval nadšenec veteránov pán Jaro Zedníček spolu

s jeho synom Erikom a najbližšími kamarátmi. Počasie nebolo práve ideálne, striedali sa dažď

so slnečnou oblohou, ale výborná atmosféra podujatia to všetko zahnala.

Celkom na "fičáku" sa zúčastnilo vyše 50 exponátov motocyklov, automobilov a traktorov.

A treba povedať, že bolo na čo pozerať. Okružná jazda veteránov viedla cez

Veľké Leváre, Studienku a Malacky späť do Gajár.

Video z Gajarskáho fičáku 2016  :  www.youtube.com/watch?v=aRr6djp35MM

Duško B.

 

Foto z Gajarského fičáku 2016

60. výročie založenia súboru DRUŽBA / SLNEČNICA-SUNEČNÍK Gajary

 
Spoločenský dom v Gajaroch bol 10. septembra 2016 miestom,
kde FS Slnečnica-Sunečník oslavoval 60. výročie založenia súboru.
Najprv to bol tanečno-estrádny súbor DRUŽBA a od roku 1980  FS Slnečnica-Sunečník.
V pekne vyzdobenej sále za prítomnosti starostu obce, duchovného otca,
pozvaných hostí a pozvaných bývalých členov Družby a "Slnečnice"
sa ako prví prezentovali súčasní členovia súboru.
Zatančili väčšinou tance s choreografiami známych z rokov minulých.
Pripomenuli tak ich predchodcom , ako i oni žili v kráse a sile folklóru, mladosti a elánu.
Odvaha nechýbala ani bývalým spevákom II.a III. generácie Družby.
Anička Hološková-Dubníčková a Rudo Žálec presvedčili, že stále im to ešte
dobre spieva . Najstaršie členky súboru Františka Spustová a Františka Slobodová
zasa dokázali, že im to stále dobre "rozpráva".
Pozdrav z Chorvátska z dedinky Vinica priniesol folklórny súbor KUD Vinica,
tancom i hovoreným slovom.
Na záver programu vedúca súboru pani Margita Rohlíčková oceňovala bývalých
i súčasných členov. Moderovala ako vždy s prehľadom Majka Caunerová-Kunáková.
Hudobný doprovod - Hubert a Michal Danihelovci a Beáta Hrubošová.
Bol to príjemný večer, skvelá atmosféra s dobrou kapelou a tanečnou zábavou.
A predsa mi nedá nepovedať. Mne osobne tam chýbala časť členov skupiny z rokov
1995-2008. Členovia významne reprezentovali FS i Gajary doma i v zahraničí.
V ruke s kamerou a fotoaparátom som s nimi trávil na vystúpeniach,
festivaloch a sústredeniach rozhodujúci čas môjho pôsobenia v súbore.
Škoda, chýbali tam...
 
Duško B.
 
link na video z osláv :

Foto z osláv 60. výročia vzniku Slnečnica-Sunečník

Krst knihy  KRONIKA  - FS Slnečnica-Sunečník Gajary

                                                   Krstili sme knihu

28.mája 2016 sa zišli v kultúrnom dome v Gajaroch pozvaní hostia, aby uviedli do života KRONIKU “Združenia priateľov folklóru“ FS Slnečnica-Sunečník /Družba/ Gajary. Boli to predovšetkým tí, ktorí vo svojom období patrili k tomu najlepšiemu. Ako aktívni členovia alebo podporovatelia. Táto slávnosť patrí k ďalším podujatiam k 60.výročiu vzniku súboru. Autorka knihy Margita Rohlíčková ju napísala ako pokračovanie predchádzajúcej knihy 50 rokov folklóru mladosti a krásy...Je doplnená o kultúrno- spoločenské aktivity, ktoré sa v Gajaroch udiali pred založením súboru alebo súbežne. Chcela, aby boli ocenení a zviditeľnení tí, ktorí ako speváci, hudobníci,divadelníci v tom období urobili maximum.  Akt uvedenia previedol ing.Peter Tydlitát, starosta Gajary a Dr.Anna Píchová, riaditeľka  MOS Modra. Popriali knihe veľa čitateľov a ocenili jej dokumentárnu hodnotu. Vyslovili nádej, že zverejnené aktivity budú dobrým príkladom a motiváciou pre mladých ľudí. Súčasťou bola aj vernisáž Putovnej výstavy-60.výročie založenia súboru. Pásku slávnostne prestrihli duchovný otec Ján Bujna a za MOS Darinka Mladenovová. Pri príležitosti osláv vzniku súboru boli udelené ocenenia ZLATÁ SLNEČNICA. Diplom si prevzalo 50 ocenených, predstavitelia organizácií, členovia súboru, sponzori a priatelia združenia. Kultúrne vystúpenie za naj-skupinu Družba prezentoval Rudo Žálec aktuálnou pesničkou: Už mi lásko není 25...  Natálka Havlíčková sa v ľudovom rozprávaní predstavila ako “Mariška z Gajar“ a najstaršia skupina zatancovala tanec Záhorí. Pozdraviť a popriať k narodeninám nám prišiel heligónkar p. Šedivý z Búrú z FS Slza. Dušu nám moravskými pesničkami pohladila spevácka skupina žien z Lanžhota pod vedením p. Márie Prajkovej. Cimbálovka zo Skalice, ktorej primášom je Mirek Brzuľa , nám tiež zagratulovala a svojou muzikou umocnila atmosféru podujatia. Na záver starosta obce Ing.Peter Tydlitát udelil vedúcej FS Slnečnica-Sunečník  a autorke knihy KRONIKA... p. Margite Rohlíčkovej-Voltemarovej  Čestné občianstvo obce Gajary.

                                                                                      Maja Caunerová

Zábery z akcie. Foto Hološková

KRST NOVEJ PIESNE O GAJAROCH " NEZAPOMÍNAJ "

11. október 2015 - Gajary

Z príležitosti Mesiaca úcty k starším sa konalo v Spoločenskom dome v Gajaroch

stretnutie seniorov spojené s kultúrnym programom. Príjemné posedenie spestrili

svojim vystúpením tí najmenší z materskej školy, základnej školy  a predstavili sa

i folklóristi zo súboru Slnečnica-Sunečník. Zlatým klincom vydareného popoľudnia

bol krst novej piesne o Gajaroch " NEZAPOMÍNAj ", v podaní

znamej dychovej hudby ZÁHORIENKA.

Hudba a interpretácia : Mgr. Jaroslav FIŠER, Jozef RAPÁČ
a dychová hudba ZÁHORIENKA, spev Alena Rapáčová a Libor Cupal

Autor melódie a textu : JUDr. Marián POLAKOVIČ

Pieseň uviedli do života :
Starosta obce – Ing. Peter TYDLITÁT , duchovný otec Mgr. Ján BUJNA a ostatní prítomní Gajarania a cezpolní

Doporučujem vypočuť.

www.youtube.com/watch?v=907svlj1JE4

Všetci, čo uviedli pesničku do života jej prajú :

 aby nezostala poslednou pesničkou o našej dedine ;
 aby sa dlho hrala, spievala a počúvala medzi ľuďmi ;
 aby sa stala obľúbenou aj medzi mladými ;
 aby robila dobré meno našej obci aj za hranicami chotára ;

Jablkové hodovanie - župná jeseň 2015

 

Dňa 12. septembra 2015 usporiadala obec Gajary v spolupráci s BSK rámci župnej jesene 2015

JABLKOVÉ HODOVANIE.

Krátko po 10:00 hod. starosta obce ing. Peter Tydlitát privital všetkých Gajaranov,

hostí i predsedu BSK ing. Pavla Frešu. V príhovore p. Frešo vyzdvihol význam

podobných podujatí, ktoré sa robia v ramci župnej jesene.

Zdôraznil, ako dôležité je poznať zvyky ľudí našho kraja, našho Záhoria.

V závere jeho vystúpenia povedal :

P. starosta, jediné želanie ktoré teraz mám keď vidím toľko usmiatych

a šťastných ľudí je, aby sme sa všetci v zdraví, mieri, budúci rok tu stretli.

Ďakujem vám pekne, že tu s vami môžem byť.

Pozri video I. časť :

www.youtube.com/watch?v=ZTFN0p0dIQU

 

     Gajarský fičák I. ročník

      ako súčasť  "gajarského jablkového hodovania "                                                                                   

      bol zraz zberateľov historických jednostopých i dvojstopých

      vozidiel. Klub veteránov pod vedením p. Jaroslava Zedníčka

     zorganizoval veľmi vydarené podujatie. Registrovalo sa vyše 50

    majiteľov historických vozidiel. Slávnostnú jazdu okolo

    Záhoria, odštartovali predseda BSK p. Pavol Frešo spolu so

    starostom Gajár p. Petrom Tydlitátom. Historické vozidlá prechádzali

   cez Malé Leváre, Velké Leváre, Malacky, Kostolište, Jakubov,

   Láb, Zohor, Vysoká p.Morave, Záhorská Ves, späť do Gajár.

   Pozri video II. časť :

   www.youtube.com/watch?v=ZTFN0p0dIQU

 

  Okresná výstava ovocia, zeleniny a aranžma kvetov. PLODY POMORAVIA   III. ročník   GAJARY 11. -14. 9. 2015

 

Pozri video III. časť :

www.youtube.com/watch?v=ZTFN0p0dIQU

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode